Maak van het Altenapark een echt park!

Moet dit een toegangsweg voor autoverkeer worden?

Help ons het park aangenamer en veiliger te maken

Het gemeentebestuur van Kontich heeft plannen om het Altena park te herbestemmen van woongebied naar parkgebied. Het is een goed initiatief want het wordt tijd om van het Altenapark een echt park te maken!

Het lijkt er echter op dat de auto nog steeds teveel aanwezig zal zijn in het park. Zo wordt er gesproken over de aanleg van een extra weg voor autoverkeer door het park via de Mina Telghuislaan. Hierdoor zal de verkeersdrukte in de Altenawijk toenemen en zal dit traject onveilig worden voor de vele voetganger(tje)s en fietser(tje)s die deze weg dagelijks gebruiken. Ook in het park zal dit leiden tot meer autoverkeer en bijgevolg meer hinder en gevaar voor zij die te voet, met de fiets, de step of in een kinderwagen door het park gaan. Bovendien kan dit niet gebeuren zonder een aantal oude bomen te kappen en nog een stuk waardevol natuurgebied te vernietigen.

Als bewoners van de Altenawijk en liefhebbers van het Altenapark kunnen we niet achter deze voorstellen staan.

Het park moet veiliger en aangenamer worden voor de wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen via het park naar school kunnen laten gaan. Het autoverkeer moet daarom tot een minimum worden herleid, zoals voor de bewoners en het zorgpersoneel van de serviceflats, extra verkeer hoort niet in een park.

De gemeente zou een toegangsweg tot het park kunnen inrichten via de rand van het perceel van het klooster, dat recent werd aangekocht en aan het park zou worden toegevoegd. Daarmee wordt de ingang via de Antwerpsesteenweg behouden en loopt de weg bijna volledig langs de rand van het park, waardoor het park bijna volledig autovrij wordt, inclusief de volledige ruimte tussen de kapel en de oever van de vijver.
Lees meer over dit voorstel hier.

Iedereen moet beter kunnen genieten van een aangename, natuurlijke parkomgeving. Niemand wil meer autoverkeer in het Altenapark.

Wat kan u doen?

  • Stuur uw standpunt voor 11 februari 2021 naar vergunningen@kontich.be
    In de titel vermeldt u “RUP Altena”, de tekst mag u in uw eigen woorden uitschrijven.
    Indien u wenst kan u hiervoor ook de bovenstaande tekst kopiƫren

En / of

Vanwege bezorgde buren van het Altenapark,
Koen, Ingrid, Anthony, Caroline, Inge, Oli, Nelly, Damiaan

Waarom is de toegang via de Mina Telghuislaan echt geen goed idee? Lees het hier

Alle informatie over het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Altena vindt u hier

Hieronder vindt u de conclusie omtrent het onderzoek naar alternatieven voor de toegang voor autoverkeer tot het park zoals ze staat in de startnota van het RUP Altena. Hierin wordt een combinatie van twee toegangswegen, waaronder een nieuwe via de Mina Telghuislaan, naar voor geschoven als “mogelijks de meest optimale ontsluitingssituatie”.

Meer toegangen zullen logischerwijze het autoverkeer bevorderen en leiden tot een kruispunt in het park. Anderzijds staan er in het plan geen concrete voorstellen om het verkeer te verminderen.

Dat is de reden waarom wij, als betrokken buurtbewoners, bezorgd zijn en willen reageren op deze startnota. Dit was ook de bedoeling van de “startnota – raadpleging publiek en adviesvraag”.

P. 30 startnota RUP Altena












Maak je website op WordPress.com
Aan de slag